Forrigebok

Alle nyheter

Hei, nye appelltermer👋

Det siste halvåret har vi i Forrigebok-gjengen jobbet med å få på plass appelltermer for bedre å kunne beskrive sakprosabøker - og nå er de her!🥳

Eksempler på sakprosatermer

Hele tjueen termer ble det til slutt, disse finner du under appellfaktorene Bakgrunnsramme, Tone og Språk og skrivestil. Under Språk og skrivestil har vi også opprettet en ny fasett som vi har kalt Tilnærming (metode). De nye termene finner du i vokabularet uavhengig av om boken du registrerer er sakprosa eller skjønnlitteratur, for barn eller voksne, med eller uten illustrasjoner. Slik at du kan finne leseforslag på tvers av sjanger.🤗

Selv om det hele tiden har vært mulig å registrere sakprosabøker i verktøyet, har ikke vokabularet vært helt optimalt for beskrivelse av disse bøkene. Med de nye appelltermene som nå er lagt til i vokabularet håper vi det vil bli både lettere og inspirerende å beskrive sakprosabøkene dere leser!⭐

Vi vil gjerne rette en stor takk til referansegruppen som har gitt oss gode innspill og forslag – tusen takk for all hjelp!

Hilsen Forrigebok-gjengen

Gå til innlogging for å komme i gang
Gi tilbakemelding