Forrigebok

Om Forrigebok

Forrigebok

Forrigebok er et digitalt verktøy som baserer seg på lesersørvismetoden. Her kan du som biblioteksansatt beskrive dine leseropplevelser og utforske koblinger til nye leseforslag. Dine registreringer vil være med å danne grunnlag for nye tjenester og digitale formidlingsverktøy. Skjemaet er utviklet av Biblioteksentralen for bibliotekarer i norske skole- og folkebibliotek.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål som gjelder Forrigebok eller synspunkter på appellfaktorvokabularet.

Lesersørvis

Lesersørvis er en metode som skal gjøre det enklere for bibliotekarer å hjelpe lånere med å finne nye leseforslag. Metoden innebærer blant annet å trene seg opp i å lytte etter bestemte ord som låneren bruker når hen beskriver tidligere leseopplevelser. Disse ordene grupperes i de syv appellfaktorene Tempo, Karakter, Bakgrunnsramme, Hendelsesforløp, Tone og Språk og skrivestil og Illustrasjoner.

Er du interessert i å lære mer?

Lesersørvis.no blir metoden presentert, og Lesersørvishåndboka av Vanja Øyrås og Lesersørvis til barn er tilgjengelig i pdf-format. På Bibliotekutvikling.no finnes et eget nettkurs i lesersørvis tilgjengelig.

Gå til innlogging for å komme i gang
Gi tilbakemelding